Jautājumi un atbildes

Kategorijas

Vispārējs

Vai ROCKWOOL izstrādājumi ir ugunsdroši?

Visi ROCKWOOL izstrādājumi bez pārseguma, pārklāti ar alumīnija foliju un stikla šķiedru, Apvienotajā Karalistē ir atzīti par nedegošiem un atbilst A1 ugunsdrošības kategorijai.

Vai esat sagatavojuši ROCKWOOL izstrādājumu materiālu drošības datu lapu (DDL)?

Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 1907/2006 (REACH) par ķīmisko vielu reģistrāciju (apstiprināta 2007. g. 1. jūnijā) drošības datu lapas ir nepieciešamas tikai bīstamajām vielām un maisījumiem / preparātiem. Minerālvates (akmens vates) produkti (plāksnes vai mašas) saskaņā ar REACH spēkā esošajām prasībām netiek iedalīti pie bīstamajām vielām, tāpēc saskaņā ar spēkā esošajām regulām drošības datu lapa nav nepieciešama. Kaut gan „ROCKWOOL“ sabiedrība nolēma saviem klientiem sniegt informāciju, kura ir nepieciešama drošai minerālvates (akmens vates) produktu lietošanai, un izdeva šo drošas lietošanas instrukciju. Uzklikšķiniet šeit

CE apzīmējums: Uz ko norāda CE zīme?

CE marķējums ir Eiropas Komisijas simbols, kas apliecina, ka produkts atbilst Eiropas standarta prasībām, kas tika izstrādāts, lai nodrošinātu veidu, kādā apliecināt atbilstību Eiropas direktīvai. Celtniecības jomā atbilstošā direktīva ir "Celtniecības materiālu direktīva" (CMD) 89/106/EEK, un standarts ir sevišķi nepieciešams, lai nodrošinātu veidu, kādā apliecināt atbilstību būtiskām CMD prasībām.

PIEZĪME: Būtiskas prasības ir izturība un stabilitāte, drošība uguns gadījumā, higiēna, veselība un vide, drošība lietošanā, aizsardzība pret troksni, enerģijas ekonomija un siltuma aizture.

Kā ir ar konstrukciju tērauda siju un kolonnu pretuguns aizsardzību?

CONLIT sistema var nodrošināt tērauda sijām un kolonnām pretuguns aizsardzību līdz pat 4 stundām. Ja svarīgs ir izskats, CONLIT sistemą var izveidot, nodrošinot neaizsargātam tēraudam taisnstūrveida vai profilētu divu, triju vai četru pušu aizsardzību.

Tā var būt pārklāta ar audumu, foliju vai arī bez jebkāda pārseguma, nepieciešamajā vietā var tikt pielīmēta vai nofiksēta ar stiprinājuma naglām. Tādējādi tiek kārtīgi nobeigti konstrukcijas darbi, bet nepieciešamības gadījumā var veikt apdari. CONLIT plātnes ir viegli sagriezt nepieciešamajā formā, kas atvieglo izstrādājuma pielietojumu pēc nepieciešamības.

Cik ilgi ROCKWOOL žūst?

Žūšanas procesa ilgums ir atkarīgs no uzsūktā ūdens daudzuma izstrādājumā un vēdināšanas intensitātes, temperatūras un atmosfēras mitruma. Tā kā šie nosacījumu var atšķirties, nav iespējams precīzi noteikt, cik daudz laika nepieciešams, lai izstrādājums pilnīgi izžūtu.

Cik ilgi kalpo ROCKWOOL termoizolācijas izstrādājumi?

Līdz šim nav oficiāli atzītu metožu, kā noteikt šķiedru termoizolācijas materiālu ilgmūžīgumu, kas būtu izteikts potenciālās ekspluatācijas gados.Tomēr ROCKWOOL uzņēmums izmanto iekšējo novērtēšanas metodiku, lai noteiktu minerālu plātņu derīgumu no to ekspluatācijas būvkonstrukcijās viedokļa. Bez tam tiek veikta faktiskā novērošana, kā „uzvedas“ siltināšanas materiāls, sākot no pirmās ar ROCKWOOL zīmi apzīmēto izstrādājumu partijas (kopš 1937. gada).

Tas sniedz iespēju apgalvot, ka ROCKWOOL minerālo plātņu kalpošanas laiks ir ne mazāks par piecdesmit gadiem, ar nosacījumu, ka tiek ievērotas ražotāja rekomendācijas, kas saistītas ar ekspluatācijas apstākļiem.

Kā samazināt troksni, kurš atplūst no blakus telpām?

Tas ir atkarīgs no tā, kāda tipa siena vai starpsiena ir jāizolē no skaņas. Akustiskie uzlabojumi var būt sarežģīti, tomēr ROCKWOOL piedāvā vairākus izstrādājumus un sistēmas, kas palīdz samazināt skaņas izplatīšanos caur konstrukcijām. Trieciena, atstarojošā un caurejošās skaņa, atkarībā no frekvences diapazona izplatās dažādos veidos un darbojas dažādi. Veiksmīgs ROCKWOOL skaņas izolācijas darbības princips ir skaņas viļņu difūzija un uzsūkšana. No otras puses, dažas frekvences, piemēram, satiksmes kustības dunoņu, mūsu izstrādājumi nespēj iedarbīgi kontrolēt. ROCKWOOL SUPERROCK plātnes sienām un starpsienām efektīvi samazina skaņas decibelu līmeni (dB). Tās var piestiprināt uz sienām vai uz koka rāmjiem atsevišķi no galvenās konstrukcijas, lai izvairītos no skaņas savienošanās iespējas. Grīdu izolēšanai tiek izmantota STEPROCK ND izolācijas plātne, kura izceļas gan ar siltuma, gan ar akustiskās izolācijas īpašībām un var tikt izmantota dažādiem nolūkiem paredzētās ēkās.

Ko notiek, ja ROCKWOOL samirkst?

Mitrs izstrādājums netika pārāk stipri saspiests vai kā citādi mehāniski ietekmēts, vai izstrādājums nav piesārņots ar ķīmiskām vielām un nav sabojāts ķīmisku vielu, kuras ir ūdens sastāvā, ietekmē.

Kas ir „aukstais savienojums“?

„Aukstais savienojums“ rodas tad, kad izolācijas kārtā pietrūkst izolācijas materiāla vai kad sliktas izolācijas kārtu nostiprināšanas vai montāžas pie blakus konstrukcijas dēļ rodas „caurumiņi“.

Kas ir ROCKWOOL termoizolācija?

ROCKWOOL ir izolācija uz akmens pamata. Tā tiek iegūta no bagātīgām vulkānisko iežu lavas atradnēm; ieži tiek izkausēti kausējamajā krāsnī, kura atgādina vadāmu, cilvēka radītu vulkānu. Kad izkausētā lava iztek no krāsns, tā tiek izgriezta, hidrofobiski apstrādāta un sasieta kā vilna. ROCKWOOL ir akmens vate, kura ir neorganiska un ideāli piemērota siltuma izolācijai, ugunsdrošības izolācijai, skaņas izolācijai, kā arī no vides aizsardzības viedokļa. Ražošanas procesa laikā ROCKWOOL materiāls tiek sagriezts, noformēts un izmantots daudzu dažādu izstrādājumu sastāvā, ieskaitot ēkās, sistēmās, pakalpojumu sniegšanā, kuģniecībā un krastā lietojamus izstrādājumus.

Kāpēc nav ieteicams siltināt māju no iekšpuses?

Siltināšanas no iekšpuses paņēmienam ir vairāki lieli trūkumi:

Tiek pārkāpts likums, kas apgalvo, ka kārtu izgarojumu caurlaides spējai daudzkārtainā konstrukcijā ir jāpieaug virzienā no iekšpuses uz ārpusi. Lai izvairītos no termoizolācijas darbības mitruma apstākļos no tās iekšējās puses ir obligāti jāizmanto izgarojumus izolējoša kārta. Ja nav mākslīgās ventilācijas, mitrums sāk uzkrāties izgarojumus izolējošajā kārtā, kas savukārt ir par iemeslu tam, ka apdares iekšējā kārtā veidojas pelējums un sēnītes.

Siltinot māju šādā veidā, nesošā siena netiek pasargāta no ārējās ietekmes, konkrēti, no temperatūras svārstībām, t.i., siltināta siena zaudē savu priekšrocību – ilgu kalpošanas laiku.

Kāds ir pārstrādājamās ROCKWOOL produkcijas sastāvs?

Ražošanas procesā tiek pārstrādāti ne tikai ROCKWOOL atgriezumi, pārējie ROCKWOOL ražošanas atlikumi un no būvēm atpakaļ atgrieztie ROCKWOOL izstrādājumi, bet tiek izmantoti arī rūpīgi atlasīti pārējo rūpniecības nozaru blakusprodukti. 1500ºC ROCKWOOL ražošanas krāsns ir lieliski piemērota tīro izejvielu, tādu kā ieži un kurināmais, nomainīšanai ar līdzīga ķīmiskā sastāva atliekām. Šādi pārstrādāti vai atkārtoti izmantoti materiāli veido vairāk nekā 50 % no izgatavotās ROCKWOOL produkcijas svara. ROCKWOOL izstrādājumu „pārstrādājamība“ acīmredzami atšķiras no dažu citu izolācijas materiālu pārstrādāšanas iespējām.

Kādā temperatūrā ROCKWOOL izstrādājumi ir iedarbīgi?

ROCKWOOL izolācijas robežtemperatūra ir vienāda ar 1000ºC. ROCKWOOL izstrādājumi ir saistīti ar plastiku, kura ir izturīga pret temperatūru līdz 250ºC. Atsevišķi izstrādājumi ar pārsegumiem ir iedarbīgāki pie zemākām temperatūrām.

Kāda ir ROCKWOOL efektivitāte?

Termoizolācijas efektivitāti raksturo siltuma caurlaidības koeficients. Uz tā pamata tiek aprēķināts nepieciešamais materiāla biezums. Materiālu siltuma caurlaidības koeficienti tiek uzskatīti par vieniem no vislabākajiem savā kategorijā (0.035-0.045 W/mK). Piemēram, pēc savām termoizolācijas īpašībām 5 cm biezuma plātne SUPERROCK tiek pielīdzināta 100 cm ķieģeļu kārtai. Tas nozīmē, ka ROCKWOOL termoizolācija vislabāk saglabā siltumu ziemā un vēsumu - vasarā.

Kāds ir ROCKWOOL izolācijas blīvums?

Už šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes. ROCKWOOL izstrādājumiem ir ļoti plašs pielietojums, tāpēc ir nepieciešams dažāds blīvums, kurš tiek iegūts ražošanas procesa laikā. Vislabāk zināmais ROCKWOOL izstrādājums ir ROCKWOOL SUPERROCK, materiāls ar nelielu blīvumu (35 kg/m³), kas parasti tiek izmantotas pažobeļu (bēniņu) izolācijai. Otrā blīvuma skalas galā atrodas ēku apšūšanai paredzētā presēto ROCKWOOL plātņu sistēma ar lielu blīvumu (vairāk nekā 1000 kg/m³). Plašais ROCKWOOL izstrādājumu sortiments aptver tādus izstrādājumus, kā ruļļpaklāji, plātnes, divu blīvumu sistēmas, caurules un tehniskā vate, kuri tiek piedāvāti ar dažādu blīvumu un dažāda biezuma, kas vislabāk atbilst konkrētajam nolūkam.

Kāda ir ROCKWOOL izmantošanas ietekme uz apkārtējo vidi/labums videi?

Dabīgais akmens materiāls, kas tiek izmantots ROCKWOOL, ir bagātīgs ražošanas avots. Ražošanas procesa un sagatavoto izolācijas izstrādājumu realizācijas laikā tiek pielikts daudz pūļu, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi. ROCKWOOL vadības komanda uzmanīgi kontrolē ražošanas procesu, tiecoties nodrošināt to, ka jebkādu vielu izdalīšanās nepārsniegtu noteiktās normas. ROCKWOOL grupas politika ir: apkārtējās vides aizsardzības standartus ievērot vairāk par valsts vai vietējām prasībām. Salīdzinājumā ar visām izgatavotajām izolācijām ROCKWOOL patiešām ir vismazāk enerģijas.

1 kvadrātmetra ROCKWOOL ražojuma apkārtējās vides atdeve ir atšķirīga, atkarībā no produkta pielietojuma nolūka, tomēr parasti šis skaitlis ir vienāds ar aptuveni 100-300 pret 1 sienu izolācijas sistēmās un daudz lielāks karsto rūpniecisko cauruļu un tehnoloģiju izolācijā - parasti virs 10.000 pret 1. Enerģijas taupīšana ir tieši proporcionāla izmantojamās izolācijas biezumam. 1 kvarātmetrs 150 mm biezuma bēniņu izolācijas ir saistāms ar aptuveni 65 MJ (megadžouliem) vienreizējā enerģijas patēriņa, tomēr katru gadu tas palīdz ietaupīt ap 350 MJ. Pienācīgi izolējot vienstāvu mājas 100 m² pažobeli, 50 gadu laikā tiek ietaupīti vairāk nekā 1,8 miljoni MG. Līdzīgi arī viens 130 mm ROCKWOOL caurules sliežveida čaulas metrs uz 273 mm diametra caurules, pie 450°C darba temperatūras, parasti viena ekspluatācijas gada laikā palīdz ietaupīt aptuveni 460,000 MJ, salīdzinot ar vienreizējo 300 MJ instalēšanas enerģijas patēriņu.

Kur tiek piestiprināta izgarojumu kontroles kārta?

Izgarojumu kontroles kārta tiek piestiprināta no izolācijas siltās puses. Šāda tehnoloģija ļauj kontrolēt izgarojumu iekļūšanu, kad tie izdalās konstrukcijā.